Home

mall för styrelseprotokoll konstituerande möte, Konstituerande Möte — Vad ska på ett styrelsemöte?, Dagordning för konstituerande